Tuesday, November 01, 2016

FLEXI - BARNAS TRAFIKKLUBB

Dette er en del av en større diskografi over norske flexi/papp single utgivelser. For introduksjon og mer informasjon om denne oversikten. Trykk her.

4) BARNAS TRAFIKKLUBB
Barnas trafikklubb ble foreslått opprettet av Trygg trafikk i 1965 for å tilrettelegge for trafikkopplæring i førskolealderen. Året etter startet de opp, som det første landet i Verden, i september 1966. De andre landene i Norden fulgte snart etter med sine nasjonale utgaver bygd på den norske originalen. Etterhvert kom det forskjellige hefter/bøker i opplæringsøyemed, som fungerte som en klubb der medlemmene i Barnas trafikklubb etterhvert fikk tilsendt en plate hvert halvår og ark for å sette inn i boken (ringpermløsning). I løpet av 1987 passerte klubben medlem nummer 400.000 siden starten i 1966, og var nærmest blitt en institusjon innen opplæringen av barn og unge i hvordan de skulle oppføre seg i trafikken. Kanskje ikke så rart at det ble mange da man fra tidlig på 1970-tallet sendte tilbud om medlemsskap til alle som ble 3 år.

Første serien kom på vinyl og er følgelig ikke med her. Serie nummer 2 kom som papp plater som mottaker skulle klippe til selv (eller la være). Som man ser av scan her var noen mer ivrige enn andre. Alle arkene og platene skulle man så sette i en ringperm (derav ringpermhullene på platene). Alle hadde 7" avspillingsflate. Serie nummer 3 var like papp plater, men da manglet de årstall, farten (33 1/3 rpm) er ikke påskrevet lengre og saksen på forsiden er borte. Ellers identisk. (av illustrasjonene under her kan man se forskjellen på de to seriene på 3 1/2 år og 4 år). Disse kom i hovedsak uten gravering i speilet (matrix/runout), så er ikke annet nevnt er de uten gravering.
3 år
3 1/2 år
4 år
4 1/2 år  K-1042 (begge utgavene)
5 år  (K-10xx. De to siste siferene er uleselige)
5 1/2 år
6 år  (-102. Kun på serie 2)
6 1/2 år
7 år
Eksempel på flexi fra den tredje serien. Her var alle flexi i 7" format og label/layout var lik utenom at alderen var var forskjellig. Tar derfor bare med ett eksempel. Papir label på begge sider (selv om platene var ensidige) med trykk på spillbar side og white label på baksiden. (alle uten graveringer)
Eksempel på flexi fra den fjerde serien. Her var alle flexi i 7" format og label/layout var lik utenom at alderen var var forskjellig. Tar derfor bare med ett eksempel. Label trykk på spillbar side. (alle uten graveringer)
Eksempel på flexi fra den femte serien. Her var alle flexi i 7" format og label/layout var lik utenom at alderen var var forskjellig. Tar derfor bare med ett eksempel. I tillegg kom disse med forskjellige graveringer i speilet (eller uten graveringer);
3 år - SFI-271
3 år - 271 (gjennomsiktig*)
3 år - blank
3 1/2 år - SFI 272
3 1/2 år - F SFI 272 (f opp ned)
3 1/2 år - F SFI 272 (f på skrå)
3 1/2 år - 272 (272 plassert ved label)(gjennomsiktig*)
3 1/2 år - 272 (272 plassert ved rillestopp) (gjennomsiktig*)
3 1/2 år - blank (gjennomsiktig*)
4 år sommer - SFI 273
 4 år sommer - SFI (skravert ut 253) 273 
4 år sommer - 273
4 år sommer - 273 4
4 år sommer - blank (gjennomsiktig*)
4 år vinter - 274
4 år vinter - 274 (gjennomsiktig*)
4 år vinter - SFI 274
4 år vinter - blank
5 år - 300 ved label
5 år - 300 ved rille
5 år - 300 ved rille (gjennomsiktig*)
5 år - SFI 300
5 år - blank
5 1/2 år - blank
5 1/2 år - SFI 301
5 1/2 år - 301
6 år - SFI 299
6 år - SFI-299
6 år - 299
6 år - 299 (gjennomsiktig*)
6 år - blank (gjennomsiktig*)
6 1/2 år - 328 ved label
6 1/2 år - 328 ved label (gjennomsiktig*)
6 1/2 år - 328 liten ved rille
6 1/2 år - 328 stor ved rille
7 år - blank
7 år - 329
7 år - SFI 329
* gjennomsiktig hvis du legger den opp til f.eks. en PC skjerm.
Eksempel på flexi fra den sjette serien. Her var alle flexi i 7" format og label/layout var lik utenom at alderen var var forskjellig. Tar derfor bare med ett eksempel. Platene kom i en halvt åpen papir pose som man ser scan av under her, med illustrasjon og tekst trykt på baksiden av posen.
3 år - SH 0893-1
3 år - blank (3 tallet på labelen er opp-ned)
3 1/2 år - SH 0898-1
4 år - SH 0892-2
4 1/2 år - SH 0894-1
5 år - SH 0917-1
5 1/2 år - SH 0900-1
5 1/2 år - blank
6 år - SH 0923-1
6 1/2 år - SH 0901-1
7 år - SH 0899-1
7 år -  K-1047 1 (label er helt svart - uten skrift eller trykk)

Senere har disse kommet som kassetter, CDer og i dag som lydfiler. Mer om det kan du lese om her.

No comments: